Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου. (Θ)

Σημειώσεις για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου (θ)

οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου σημειώσεις

Advertisements

Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας της επισιτιστικής μονάδας

Μάθημα – Συναντήσεις 6 & 7

Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας της επισιτιστικής μονάδας

Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Το ξενοδοχείο και οι κλάδοι δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του.

Μάθημα – Συνάντηση 1

Το ξενοδοχείο και οι κλάδοι δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του