Προσλαμβάνονται 45 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Στην προσλήψη 45 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Νέο Σχολείο: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2015-2016, προχωρά το υπουργείο Παιδείας. 
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 4 έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των ανωτέρω σχολείων στην περιοχή που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Advertisements