Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας της επισιτιστικής μονάδας

Μάθημα – Συναντήσεις 6 & 7

Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας της επισιτιστικής μονάδας

Advertisements

Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Το ξενοδοχείο και οι κλάδοι δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του.

Μάθημα – Συνάντηση 1

Το ξενοδοχείο και οι κλάδοι δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του